ჩაი/კოფე ბუდიშ? - განმარტებები - ბიძერი
1

ჩაი/კოფე ბუდიშ?

თავაზიანობის გამომხატველი ჟესტი, რითაც ადრესატს სთავაზობენ ჩაით ან ყავით გამასპინძლებას. ძირითადად გამოიყენება ნაცნობ-მეგობრების მისამართით.

- კოფე ბუდიშ?
-- ბუდუ!