1

ბერითარებია?

უშინაარსო, არაფრის მომცველი კითხვა, რომლის მიზანია ადრესატმა გაოცებულმა დაგიბრუნოთ პასუხი "რა??" რის შემდგომაც თქვენ მას შესაბამის ხმოვანზე დაბოლოებულ სალანძრავ სიტყვებს გაურითმავთ.

- ბერითარებია?
-- რაა???
- ხუინაა!!!