0

შემოგევლე ძმა

მიმართვის გულთბილი ფორმა, რომელიც გამოიყენება ნაცნობთან საუბრის გაგრძელების შანსების მოსპობისთვის.

- ზდაროვა ძმა, ხურდა ხომ არ გაქვს?
- არა, შემოგევლე ძმა!