0

პროჭის გასაღების დაკარგვა

ალკოჰოლით გაპროჭვის ისეთი სტადია, როდესაც გაპროჭილს არ შესწევს ძალა გადაადგილდეს დამოუკიდებლად, კარგავს მეხსიერებას და რწყავს არემარეს ნარწყევით.

-გუშინ რა მოხდა შეჩემა? აქ რატო გავიღვიძე?
-წუხელ პროჭის გასაღები გქონდა დაკარგული შეჩ, მთელი პლეხანოვი მორწყე იმენა..