0

ლობიანი

მასზედ ძვირიანი შაურმის უფრო იაფანი ალტერნატივა. ობიექტმა შესაძლებელია ლობიანი შეჭამოს, შესუნთქოს , დააღრიალოს , გაიყლისძიროს ,მიწასთან გაადედისმუტლოს. ერთი სიტყვით შაურმაზე გავრცელებული მოქმედებები შესაძლებელია ლობიანზეც იქნას ნახმარი. ზოგადად ლობიანიც ერთერთი ზეციერი საჭმელია რომელიც იწვევს პირის ღრუდან დიდი რაოდენობის ენდორფინების გამოტყორცნას.

წამო შაურმები გავადედისმუტლოთ.
არა ბიჭო მაგდენი არმაქ მარა ლობიანს კი დააღრიალებდა კაცი