1

ხოზაკუწუნა

გაურკვეველი წარმომავლობის სიტყვა, რომელსაც გამოიყენებენ მოსაუბრის დაბნევის და წყობიდან გამოყვანისთვის. ძირითადად მოსდევს კითხვას ''რა?''.

- რა?
- ხოზაკუწუნა!