0

დრო არ იყო დათქმული

ეს ტერმინი ძირითადად "მთავნის" დროს გამოიყენება რათა დაიძვრინო თავი, მაგრამ მაინც გიწევს ჩაბარება

–სად არის მთავანი ჩემი დედა *ევეცი
–დრო არ იყო დათქმული დსმაა