1

ლიფტის ფული

ფულის ერთ-ერთი ნაირსახეობა,რომელიც როგორც კორპუსში,ისე საკუთარ სახლში მცხოვრებ ადამიანს შესაძლოა გააჩნდეს.ტერმინი ძირითადად გამოიყენება ფულის დაზოგვის მიზნით რაიმე სახის პრობლემურ სიტუაციაში

-ჩემი ძმა 5 თეთრი ხოარ გექნება?
-არა ბრატ ლიფტის ფული მაქ მარტო