0

ჩაჯმული აქ მატორში

„მატორი აქ დასტუკული“(-ის) გაუხეშებული ფორმა,ანუ მანქანის ძრავა გამოვიდა მწყობრიდან,ზეთის უკმარისობის ან გამოუცვლელობის გამო.გამომდინარეობს იქიდან,რომ ძალიან გახურებული და დამუშავებული ზეთი მძღნერის შეხედულებას იღებს ხოლმე.

-ბიჯო,რამაზის მანქანას რა ჭირს?
-რაჭირს და ჩაჯმული აქ მატორში.