0

ტულუფი

ძველი ქართული სიტყვაა და ნიშნავს საწვიმარს, იგი გამოიყენებოდა მეორე მსოფლიო ომის დროს.

არაა საჭირო მაგალითის მოყვანა კონტექსტი ისედაც გასაგებია.