ლოტოს კოჭი - განმარტებები - ბიძერი
0

ლოტოს კოჭი

მსუქანი ადამიანის დასახასიათებლად გამოყენებული მეტაფორა

ნახე რა ჩამრგვალებულია ლოტოს კოჭივით