1

ხელის აწევა

ძირითადად გამოიყენება ავტომობილის მართვის დროს. ეს ქმედება “აპრავებს” მძღოლის მიერ გაკეთებულ ნებისმიერ ყლ*ობას

.