1

წიწილა ვარ?!

გვესმის მეგობრისგან რომელსაც მცირე ოდენობით მზესუმზირა დავუყარეთ.

რაიყო წიწილა ვარ?!