0

დათესლება

ბიოლოგიური ან სოციალური დომინანტობის გამომხატვლეტი აქტი.

სახეზე დაგათესლებ, შე ნაბოზარო!