0

ფონიჭალა

ადგილი სადაც, ნებისმიერი მაცხოვრებლისგან შეგიძლიათ შეიძინოთ ყველაზე დაბალი ხარისხის ჰეროინი ე.წ "სირეცი" და გაიჩინოთ ც-ჰეპატიტი.

-ბიჭო, დავითრიე 100 ლარი და წამო
-სად?
-ფონიჭალაში, სირეცი გავიკეთოთ.