0

გამომაგზავნეს

არასრულწლოვნის პასუხი უბნის მაღაზიის გამყიდველს კითხვაზე: რად გინდა შენ სიგარეტი?

-მალბორო მომეცით
-რად გინდა შენ სიგარეტი?!
-გამომაგზავნეს.