0

ქერო, ქორე, ქორო

იმერულ დიალექტზე სამივე სიტყვა ერთმანეთის სინონიმია და გამოიყენება შედარებისთვის

-ისე დავეცი, ქორო ვაშლი იქნება