0

ქურდობა

ოთხმოცდაათიანებში გავრცელებული ყ*ეობა რომელსაც დღემდე მისდევენ ქართველი პატარა კ*ტუა ბიჭები

-ქურდი ხარ?
-კი.
-შეტრიალდი.