თუ რამეა არ გიცნობ არ მიცნობ - განმარტებები - ბიძერი