0

ორ დღეში შემოგაწვდი

გაურკვეველი დროის გამომხატველი ფრაზა.
პირობა, რომელიც გვეხმარება მაღაზიაში ვალის ასაღებად, ან მევალეების გასაჩენად, მეტი დამაჯერებლობისთვის შეგვიძილია თან დავურთოთ "მე ვიყო ყლე".

20 ლარი მასესხე ჩემს თავს გაფიცებ და ორ დღეში შემოგაწვდი.