0

ოპალა, ისალგა, ომე მეჰტი გარი-გა

ძველი გოთური შელოცვა, რომლის დროსაც ჭაბუკებს სჯეროდათ, რომ ულამაზესი პრინცესა გამოეცხადებოდათ. თუმცა ამ შელოცვის შეცდომით წაკითხვამ შეიძლება ფატალური შედეგი გამოიწვიოს.

- ოპანა, ისარრგა, ომე მეხტი გარი-გა!
- - ისევ დაიწყეთ ხომ ეს დამპლური თამაშები?! (ტყლაშ)