0

შიგხომსე

''შიგ ხომ არა გაქვს'' შემოკლებული და უფრო კომფორტული ვარიანტი, გამოიყენება ახლობლებში შინაურებში და გაბრაზებულზე

- ყოფილს შევურიგდი
- შიგხომსე?