0

ზემოდან არიან

გამოიყენება მთავრობასთან და ჩინოვნიკებთან დაახლოებულ ადამიანებთან მიმართებაში.

ზემოდან არიან