0

ელჭიპიტი

მოაშორეთ ეს ელჭიპიტი

ქართველი პარლამენტარების ტერმინი არატრადიციული ორიენტაციის ადამინების მიმართ

1

ელჭიპიტი

LGBT-ის ქართული ფორმა

შენ ბიძია ელჭიპიტი ხოარახარ