0

ფაიზაღი

ტერმინი, რომელიც გამოხატავს რაიმე მოვლენის ან ნათქვამზე მართებულებაზე ხაზგასმას.

-აუ ბიჭო კოტემ იმენა ფაიზაღი იბაზრა.
-კიი, მაგარი მართალი ბიჭია ვობშემ

0

ფაიზაღი

ფაიზაღი მამა-პაპისეული სლენგური სიტყვაა და ნიშნავს ნაღდს, ნამდვილს, უეჭველს. ის როგორც წესი გამოიყენება დაფიცების ან დაგიენბის თავიდან ასაცილებლად, ან განაცხადისთვის მეტი დამაჯერებლობის მისაცემად.

სიტყვა "ფაიზაღი" დროსთან ერთად ჩანაცვლდა ახალი თაობის სიტყვევბით - ცვეტში, უუეეეჭველი, ა.შ.

დღესდღეობით სიტყვა ფაიზაღს შევხვდებით უფროსი თაობის (გძეტა ლეტ შიისატ) ბიძერების ტერმინოლოგიაში, რომლებსაც ქუჩაც უნახავთ, ქიციც იციან და ქიცმაცურიც, მაგრამ ბოლომდე ვერ აყვნენ თანამედროვეობას და სიტყვა - ცვეტში და ცვეტნოი ბაზარი მაგათთვის დასაძძძრახია.

სიტყვა 'ფაიზაღ'-ს უფრო ხშირად მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე შეხვდებით.

- კაკო, უსმენ რას ბაზრობს ეს ლაწირაკი?!
- ფაიზაღს ბაზრობს ტოო!

0

ფაიზაღი

როდესაც კონკრეტული ადამიანის მიერ ნათქვამი ასი პროცენტით შეესაბამება სიმართლეს და მისი ჭეშმარიტება ეჭვქვეშ არ დგას.

- იქვე უნდა დაგვეპიზდა ის ნაბოზვარი.
- ბაზარი არაა, ფაიზაღს ბაზრობ, ჩემი პირში შევე@@.

0

ფაიზაღი

უეჭველად, ბოშყო,

დაგინების შემცვლელი ერთგვარი ეპითეტი რომელიც ინფორმაციის უტყუარობას უსვამს ხაზს

0

ფაიზაღი

სიტყვა, რომელიც წარმოადგენს სიმართლეს და მართლ ქმედებას. მის ნაცვლად შეიძლება ხშირად შეგვხვდეს მისი სინონიმი კრისტალი.

-გეუბნები ძმაო რეალი დღეს იგებს, უეჭველი კუშია
-ფაიზაღს ბაზრობ ტო

0

ფაიზაღი

გამოიყენება სინამდვილის აღსანიშნავად

ფაიზაღს ბაზრობს - მართალს იძახის
ფაიზაღია ტოო - მართალია ტოო

0

ფაიზაღი

ბატონო სინამდვილეში ფაისაღს ვამბობ

რას ნიშნავს ეს ჯერამც სინამდვილეში ვერ გავერკვიე