0

ბოზი შვილი ვიყო

სიმართლის დამტკიცების საშუალება. პიროვნება ამბობს, რომ ტყუილის თქმის შემთხვევაში კი არ იყოს კარგი შვილი, რომელიც დედის გულის ვარდია, არამედ იყოს ბოზი.

ბოზი შვილი ვიყო არ მიმიწერია - სწორია
ბოზის შვილი ვიყო არ მიმიწერია - პიზდეც