0

მერე როგორ არის?

შეკითხვა,რომელიც გამოიყენება ლექსის მცოდნე ადამიანებისგან,რომლებიც ცდილობენ ერთ სისტემაში მოიყვანონ სკოლაში ნასწავლი ან გაგონილი ესა თუ ის ლექსი.

ტანო ტატანო... მერე როგორ არის?