0

დედამიწას ამძიმებ

ეს ფრაზა ბულინგის ერთ-ერთი იარაღია. მისი საშუალებით ცდილობენ ადამიანს დაუმტკიცონ, რომ ის საზოგადოებისთვის უსარგებლო და ზედმეტია.

დედამიწას ამძიმებ