0

სანიკოზმი

ეს არის დაავადება, როდესაც ადამიანი სულ წუწუნებს. სიტყვა მოდის ჩემი მეზობელი სანიკოსგან, რომელიც თავის დღე და მოდგმას წუწუნში ატარებს.

-აღარ შემიძლია, ჩემი ძმა სულ წუწუნებს
-რა იყო, მაგასაც სანიკოზმი ჭირს? :D