1

დედალს გეფიცები

პუპულარულია 4-10 წლის ბავშვებში, მაშინ, როცა ოპონენტისთვის რამის დამტკიცებაქ უნდათ, მაგრამ ტყუიან...

-აბა დაიფიფცე...
-დედალს გეფიცები