0

როგოორ?

მომენტი როდესაც შენზე ძლიერ ადამიანთან რაღაც ცუდი წამოგცდა

შენ მომისმინე ბიჭო
როგოორ?