0

ბრატუხია

ორღობელი გელას ჩამოტანილი ძმური მიმართვის ფორმა

-შემოგევლე ძმა
-ჩემი ბრატუხია ხარ