1

ინგლისელი

ამ სიტყვას იყენებენ ძირითადად ასაკოვანი ან 7 წლამდე ასაკის ადამიანები. ეს სიტყვა უცხო ენაზე მოსაუბრე ადამიანს განსაზღვრავს, რომელიც ცხოვრობს საქართველოს არამეზობელ ქვეყანაში.

ხშირად მოვისმენთ ასეთ ფრაზებს ,,ინგლისელი მომღერალი" , ,,ინგლისელი მსახიობი" მაშინ როდესაც ეს ადამიანები შესაძლოა ბრაზილიელები , ფრანგები, ესპანელები ან სულაც გერმანელები არიან.