ჯოო - განმარტებები - ბიძერი
0

ჯოო

გაკვირვების ერთერთი ფორმაა კახურად

საკუთარი ლექსიკონიდან