0

გასულივარრ

სიტყვა გამოიყენება კლუბში როდესაც დაკრული გაქვს ან მოწეული უფრო ხშირად ნასვამ მდგომარეობაში

გასულივარრრ