0

მუტლისქონი

გამოიყენება ისეთი ადამიანის ასაღწერად რომელის იმდენად დიდი მასისაა რომ მუტლისქონი მოგვაგონებს

ლაღროოო შე მუტლისქონო!