0

ეს ჭუვრში ზის

გამოიყენება ისეთ შემთხვევაში როდესაც იტყვის ისეთ ხუმრობას ან ამბავს რომელსაც ვადა გაუვიდა

-“ძველიხუმრობა ან ამბავი”
-ეს ჭუვრში ზის