0

კალმისტარიკარია

სიტყვა რომელსაც ხშირად ძმაკაცისგან შეგხვდებათ იმ მიზნით რომ გათქმევინოთ "რა"

-კალმისტარიკარია?
-რაა?
-ამომდე ყბა