0

მარილი დამეპნა

ოდითგანვე მარილის დაპნევა ასოცირდება შემთხვევით არჩეულ ადამიანთან ჩხუბს სხვადასხვა სტილის გამოყენებით როგორიცაა, ჯიუ-ჯითსუ, ვრესტლინგი ,ჯუდო და მრავალი სხვა კაცობრიობისგან შობილი სტილით.

“მარილი დამეპნა დღეს ვიჩხუბებ “, “სამარილე დადე და ისე მომაწოდე”