0

რამატორზეა?

გამოიყენება შენი ახლობლის, უბნელის ან ნათესავის მიმართ რომელიც ახალ მანქანას ყიდულობს. ამ ფრაზით ცდილობ დაფარო ის ფაქტი რომ მანქანის შესახებ არაფერი იცი.

-რამატორზეა? (პარალელურად ერთ ფეხით მანქანის წინა ბორბალს აწვები, თითქოს ამოწმებ)

0

რამატორზეა?

გამოიყენება შენი ახლობლის, უბნელის ან ნათესავის მიმართ რომელიც ახალ მანქანას ყიდულობს. ამ ფრაზით ცდილობ დაფარო ის ფაქტი რომ მანქანის შესახებ არაფერი იცი.

-რამატორზეა? (პარალელურად ერთ ფეხით მანქანის წინა ბორბალს აწვები, თითქოს ამოწმებ)