0

მეშჩანი

ადამიანი, რომელიც მხოლოდ საკუთარ თავზე ფიქრობს. აი, მაგალითად, ჯოკერში რომ შენი პარა თავისი ორის წასაყვანად შენს შვიდს არ გაგატანს ეგაა მეშჩანი.

.