0

ვინც პირველი ის ტიტველი

ძირითადად გამოიყენებენ 3-12 წლამდე ბავშვები რომლებიც პუტკუნები არიან და ვერ დარბიან სწარაფად ან უბრალოდ ნელები.

-ვინც ბოლო ის გოგო
-ვინც პირველი ის ტიტველი