0

მე რას მიყურებ შეჩემა

თვით შეფასების უმაღლესი დონე, როდესაც ჩვენს შესაძლებლობეში აშკარად დარწმუნებული ვართ, სიტყვის თქმას თან მოსდევს ცინიკური მზერა, რომელიც საკუთარი თავის განდიდების მისიას ატარებს.

ყანწებით რომ სვამ და რწყევაში კვდები, მე რას მიყურებ შეჩემა, ხარივით ვარ.