0

დღეში ორჯერ მოჯმა

სოლიდური ფინანსური მდგომარეობის გამომხატველი ფრაზა. მის უტყუარობას ადასტურებენ სტატისტიკოსები, ექიმები და ეკონომისტები. ხშირად გამოიყენება უმუშევარი ადამიანების მიერ, მომუშავეთა წასაკბენად

"რო კითხო ფული არ ქვს, არადა ტიპი დღეში ორჯერ ჯვამს"