0

ვიზიტორები

ოდითგანვე ცნობილი საშუალება, რომელიც დაგეხმარება, გაიგო ვის მოწონხარ ან დაადგინო, რამდენი ვირუსის გაძლება შეუძლია შენს კომპიუტერს.

- აუ, გოგო, შენი აზრით, გუკას მოვწონვარ?
- ვიზიტორები ნახე. თუ დაგსტალკა, უეჭველი მოწონხარ.