რო ჯვამს უკან უყურებს ზედმეტი ხომ არ გააყოლა - განმარტებები - ბიძერი