0

სად ერეკლე, სად ჩემი თითი

გამონათქვამის "სად ერეკლე, სად ჩემი ყლე"-ს ცენზურული ვარიანტი, აგრეთვე გამოხატავს შეუსაბამობის შეფასებას.

-ტიპმა ისეთი რამე იბაზრა, სად ერეკლე, სად ჩემი თითიო. ტიპი ვაბშე სხვაგან იყო შეჩ.