0

რაც მოგივა დავითაო ყველა შენი თავითაო

ქართული ანდაზა, რომელიც ადამიანთა 90 %-სთვის განსხვავებულად იმარტებოდა. ანდაზაში სიტყვა „დავითაო“ აღნიშნავს უშუალოდ დავას და არა კონკრეტული პიროვნების სახელს.

არ მესმის საიტი რატომ მთხოვს ამ გარფის შევსებას, მე პირადად ვთვლი რომ დასამატებელი აქ არაფერია.