იზოსყლე - განმარტებები - ბიძერი
0

იზოსყლე

იგივეა რაც იცოცხლე.

-აააააააფფფფფცცცცცციიიიიი
-იზოსყლე ძმა