0

იზოსყლე

იგივეა რაც იცოცხლე.

-აააააააფფფფფცცცცცციიიიიი
-იზოსყლე ძმა