0

არ იმაქნა

არ გააკეთო ისეთი რამ რასაც შემდგომში ინანებ.

ებიჯო არიმაქნათქო